Regulamin Pralni

REGULAMIN

HOME / REGULAMIN

REGULAMIN

HOME / REGULAMIN

Do prania wodnego przyjmowane są akcesoria posiadające oznakowanie fabryczne, pozwalające na pranie automatyczne.

Rzeczy nie posiadające metek z oznakowaniem przyjmowane są na wyłączną odpowiedzialność Klienta.

Pralnia nie gwarantuje całkowitego usunięcia starych lub uprzednio zapieranych plam.

Termin wykonania usługi wynosi 10 dni roboczych.

Opłata za usługę jest pobierana z góry. Wysokość opłaty określa cennik. W przypadkach szczególnych opłata jest ustalana indywidualnie.

W przypadku prania wysyłkowego, obowiązuje opłata według cennika, powiększona o koszt przesyłki kurierskiej (40 zł) w dwie strony (od Klienta, do Klienta).

Akcesoria mogą być odbierane tylko na podstawie dowodu przyjęcia do prania.

Akcesoria posiadające klamry, zapięcia, guziki, hafty oraz inne zdobienia powinny zostać dokładnie sprawdzone.

Prosimy o wskazanie ewentualnych rozdarć, uszkodzeń lub plam.

Akcesoria posiadające wstawki z innych materiałów (skóra, zamsz, tworzywa sztuczne) są prane na wyłączną odpowiedzialność Klienta.

W przypadku znacznego pogorszenia stanu akcesoriów (odbarwienie, zniszczenie, zaginięcie) oddanych do prania, odszkodowanie dla Klienta stanowi równowartość akcesoriów jaką stanowiły w momencie oddania do pralni, jednak nie większa niż 10-cio krotność ceny za wykonywaną usługę.

Po upływie 90 dni nieodebrane akcesoria są przekazywane schroniskom lub fundacjom na rzecz zwierząt.

 • Do prania wodnego przyjmowane są akcesoria posiadające oznakowanie fabryczne, pozwalające na pranie automatyczne.
 • Rzeczy nie posiadające metek z oznakowaniem przyjmowane są na wyłączną odpowiedzialność Klienta.
 • Pralnia nie gwarantuje całkowitego usunięcia starych lub uprzednio zapieranych plam.
 • Termin wykonania usługi wynosi 10 dni roboczych.
 • Opłata za usługę jest pobierana z góry. Wysokość opłaty określa cennik. W przypadkach szczególnych opłata jest ustalana indywidualnie.

 • W przypadku prania wysyłkowego, obowiązuje opłata według cennika, powiększona o koszt przesyłki kurierskiej (40 zł) w dwie strony (od Klienta, do Klienta).
 • Akcesoria mogą być odbierane tylko na podstawie dowodu przyjęcia do prania.
 • Akcesoria posiadające klamry, zapięcia, guziki, hafty oraz inne zdobienia powinny zostać dokładnie sprawdzone.
 • Prosimy o wskazanie ewentualnych rozdarć, uszkodzeń lub plam.
 • Akcesoria posiadające wstawki z innych materiałów (skóra, zamsz, tworzywa sztuczne) są prane na wyłączną odpowiedzialność Klienta.
 • W przypadku znacznego pogorszenia stanu akcesoriów (odbarwienie, zniszczenie, zaginięcie) oddanych do prania, odszkodowanie dla Klienta stanowi równowartość akcesoriów jaką stanowiły w momencie oddania do pralni, jednak nie większa niż 10-cio krotność ceny za wykonywaną usługę.
 • Po upływie 90 dni nieodebrane akcesoria są przekazywane schroniskom lub fundacjom na rzecz zwierząt.