Regulamin

 1. Pralnia przyjmuje do prania wodnego rzeczy posiadające oznakowanie fabryczne. Rzeczy nie  posiadające oznakowania  producenta przyjmujemy wyłącznie na odpowiedzialność klienta i nie ponosi odpowiedzialności za jej uszkodzenie lub zniszczenie.
 2. Termin wykonania usługi wynosi do 7 dni roboczych od momentu przyjęcia prania.
3. Na życzenie klienta realizujemy usługę w ciągu 24 godzin za dopłatą w wysokości 30 zł do ceny usługi podstawowej. Jednak z przyczyn technicznych pralnia może odmówić wykonania usługi ekspresowej.
4. Wysokość opłat z tytułu świadczonych przez pralnie usług określa cennik pralni.
5. Usługa płatna jest z góry.
6. Pralnia nie ponosić odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w trakcie prania rzeczy niewłaściwie oznakowanej przez producenta, a posiadającej w swoim składzie składniki nie nadające się do czyszczenia wodnego.
 7. Prosimy o wskazanie ewentualnych plam oraz określenie ich pochodzenia, wskazanie rozdarć i dziur. 
8. Jeśli klient zostanie poinformowany o możliwości uszkodzenia lub zniszczenia rzeczy podczas prania, a mimo tego przekaże je do prania, pralnia nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie lub zniszczenie.
  10. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia stanu rzeczy  po wykonanej usłudze prania bowiem w razie późniejszego stwierdzenia uszkodzeń to na kliencie będzie ciążył ciężar udowodnienia związku między usługą prania a stwierdzonym uszkodzeniem.
 11. W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub zgubienia rzeczy oddanych do prania odszkodowanie dla klienta stanowi kwota będąca równowartością rzeczy z chwili oddania jej do prania jednak nie większa niż
10-krotność wartości świadczonej usługi.
12. Pralnia nie gwarantuje całkowitego usunięcia ​​plam, gdy będą miały status stały lub będą wcześniej zapierane. Pralnia nie odpowiada za zabrudzenia nieusuwalne.13. Pralnia nie gwarantuje całkowitego usunięcia sierści z prania. 
14. Zdjęcia umieszczone przez firmę na portalach takich jak Facebook, Instagram są tylko poglądową formą oddania prania. Prania nie gwarantuje podobieństwa miedzy zdjęciami zamieszczonymi na portalach społecznościowych, a praniem oddanym klientowi.     
15. Po upływie 365 dni nieodebrane przez klienta pranie zostanie przekazane na cele dobroczynne.
16. Oddając rzeczy do prania klient oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem.
 17. Klient oddając pranie zobowiązany jest dostarczyć formularz oddania prania wraz z własnoręcznym podpisem.
18. Rzeczy wykonane z naturalnego futra klient oddaje do prania na własną odpowiedzialność. 
19. Transport konia odbywa się o wcześniej ustalonej godzinie. 
20. Aby zarezerwować termin transportu klient zobowiązany jest wpłacić zaliczkę w wysokości 50% kosztu transportu. 
21. Pozostały koszt transportu należy uregulować tuż przed wykonianiem usługi. 
22. Transport można odwołać maksymalnie na 5 dni przed jego wykonaniem bez poniesienia kosztów. 
23. Kierowca zabiera tylko rzeczy, o których potrzebie zabrania został poinformowany przy okazji rezerwacji transportu. 
24. Koszt transportu wyceniany jest indywidualnie na podstawie dokładnej trasy. 
25. Pierwsza godzina postoju przyczepy jest darmowa. 
26. Każda kolejna rozpoczęta godzina postoju przyczepy to koszt 80 zł/h
27. Rozdarcia na rzeczach oddanych do prania mogą ulec powiększeniu. Pralnia nie bierze odpowiedzialności za powiększenie się uszkodzeń. 28. Oddają pranie należy poinformować o potrzebie wystawienia faktury.
29. O chęci uzyskania faktury należy poinformować pralnię przed dostarczeniem prania.